Ny renibeny manana ampondra mafy dia mikarakara ireo zatovo matanjaka kokoa