Bimbo iray misy boriky boribory mafana dia mitsotra amin'ny akoho ny fony