Mahazo akoho ny akoho mafana iray manana babo be rehefa miondrika