Ao ambadiky ny limo ny akoho iray, miaraka amin'ny lehilahy