Miditra amin'izao fotoana izao ny bibidia manana boriky tsara sy mafana