Ny vatan'ny zatovo maka fanahy dia mipetraka eo amin'ny akoho ary mitaingina azy mafy