Zavatra tandroka misy tombokavatsa eo amin'ny vatany no miditra