Ny minx tsemboka miaraka amin'ny boriky lehibe dia mikarakara akoho roa miaraka