Niafara tamin’ny firaisana ara-nofo ny fetin’ny tsingerintaona nahaterahana