Mahalala ny vidin'ny hivarotana ny boka voaharatra ny bitch Mercantile amin'ny harato